Миссия

        «Служим Вашему Здоровью»

 

Видение

Наша поликлиника является организацией города по оказанию первичной медико-санитарной, консультативно-диагностической, реабилитационной помощи населению на основе применения достижений науки и практики.

 

 

Цель

Улучшение здоровья граждан, прикреплённых к поликлинике, для обеспечения устойчивого социально-демографического развития региона, с соблюдением принципов солидарной ответветсвенности за здоровье, социальной справедливости и качественной медицинской помощи.

 

 Ценности нашей поликлиники

 

Главной ценностью поликлиники является Пациент, его здоровье, уважение его прав, а так же сохранение и преумножение традиций, высокий профессионализм, моральные и деловые качества персонала.

 

Миссия

  «Сіздің денсаулығыңызға қызмет етеміз»

 

Мақсат

 

Халықты жалпы бірдей әлеуметтік, сапалы медициналық көмек және денсаулық үшін ортақ жауапкершілік принциптерін  сақтай отырып, өңірдің тұрақты әлеуметтік- демографиялық дамуын қамтамасыз ету үшін емханада тіркеуде тұратын азаматтардың денсаулығын жақсарту.

 

Пайымдау

 

Біздің емхана өз – саласында, алғашқы медициналық көмек көрсету,зерттеу- дәрігерлік кеңес беруге және қайта қалпына келтіру қызметін ғылым мен тәжірибе жетістіктерін қолдана отырып, қаланың ең үздік мекемесі болады.

 

Біздің емхананың құндылықтары

 

Емхананың басты құндылығы Пациент, оның денсаулығы,оның құқықтарын құрметтеу, сондай- ақ ұжым дәстүрлерін сақтау және дамыту , жоғары кәсіпқойлық, персоналдық моральдық және іскерлік қасиеттері болып табылады.